loading

حکاکی دستی سنگ

 

حکاکی دستی سنگ

حکاکی دستی سنگ

روش سنتی حکاکی دستی سنگ قبر، حکاکی عکس روی سنگ قبر می باشد که این روش از قدیم بسیار مرسوم بوده است و هنوز هم در برخی مناطق از این روش برای چهره نگاری روی سنگ قبر استفاده می کنند. در این روش عکسی از فرد فوت شده به حکاک داده می شود و سپس حکاک با استفاده از ابزارهای دستی چهره متوفی را روی سنگ حکاکی می کند.

بسته به میزان هنر حکاک، عکس حکاکی شده می تواند شبیه متوفی باشد. این روش بدلیل هنری بودن کار از قیمت نهایی بالایی برخوردار است. برای اینکه عکس متوفی شباهت بیشتری به خود متوفی داشته باشد باید هنرمند زمان بیشتری را صرف کند، بنابراین اینکار علاوه بر قیمت بالاتر، به وقت بیشتر نیز نیاز دارد.